مجله پیام دندانپزشکان جوان ,استریپینگ در ارتودنسی (قسمت دوم )

مجله پیام دندانپزشکان جوان ,استریپینگ در ارتودنسی (قسمت دوم) No.79

فرنکتومی.انواع ,واقعیت ها و امکانات درمانی(۲)

فرنکتومی.انواع ,واقعیت ها و امکانات درمانی قسمت (۲) کلیک کنید dr.hedari(67)

انالیز های تشخیصی در ارتودنسی:انالیز سفالومتری(۱)

انالیز های تشخیصی در ارتودنسی:انالیز سفالومتری(۱) کلیک کنید dr.hedari

دستگاه های متحرک در ارتودنسی اصول اولیه طراحی و موارد استفاده قسمت (۲)

دستگاه های متحرک در ارتودنسی اصول اولیه طراحی و موارد استفاده قسمت دوم کلیک کنید :dr.hedari 2

عمل وعکس العمل ,اصول حرکات دندانی﴿قسمت اخر و پایانی)

عمل وعکس العمل ,اصول حرکات دندانی﴿قسمت اخر و پایانی) کلیک کنید DR. ALI HEIDARI.73  

دستگاه های متحرک در ارتودنسی اصول اولیه طراحی و موارد استفاده

دستگاه های متحرک در ارتودنسی اصول اولیه طراحی و موارد استفاده DR. ALI HEIDARI

انالیز کست دندانی,قسمت اول

برای خواندن مقاله روی لینک زیر کلیک کنید: انالیز کست دندانی,قسمت اول payam

سیستم دستگاه فانکشنال مغناطیسی یا Functional Magnetic System(FMS) .قسمت اول

  برای خواندن مقاله روی لینک زیر کلیک کنید: سیستم دستگاه فانکشنال مغناطیسی یا Functional Magnetic System(FMS) .قسمت اول 1-32

کاربرد لیزر های کم توان ﴿,LLLT or low level laser therapy ﴾در ارتودنسی و دندانپزشکی روزمره قسمت سوم ,صفحه ۲۱ الی ۲۴

برای خواندن مقاله روی لینک زیر کلیک کنید:   1-40 کاربرد لیزر های کم توان ﴿low level laser therapy ﴾در ارتودنسی و دندانپزشکی روزمره ,صفحه ۲۱ الی ۲۴    …