عمل وعکس العمل ,اصول حرکات دندانی﴿قسمت سوم)

عمل وعکس العمل ,اصول حرکات دندانی﴿قسمت سوم) کلیک کنید عمل و عکس العمل (جدید)

مجله پیام دندانپزشکان جوان :دندانهای غایب لترال ماگزیلا maxillary lateral missing

مجله پیام دندانپزشکان جوان :دندانهای غایب لترال ماگزیلا maxillary lateral missing دندان_هاي غايب لترال

مجله پیام دندانپزشکان جوان :تصویربرداری سه بعدی در دندانپزشکی و ارتودنسی

تصویربرداری سه بعدی در دندانپزشکی و ارتودنسی تصويربرداري سه بعدي

انالیز کست دندانی,بخش سوم

انالیز کست دندانی,بخش سوم کلیک کنید  Analysis of dental casts(4)

retention در ارتودنسی ملاحظات ,و راهکارها

  ٖretention در ارتودنسی ملاحظات ,و راهکارها کلیک کنید payam.60(PDF)

ملاحظات درمان های ارتودنسی درزمان بارداری

ملاحظات درمان های ارتودنسی درزمان بارداری   payam.59 (1)